Bölümlerimiz

Bölümlerimiz


Satış – Pazarlama
Misyonu, insanımızın en kaliteli sağlık hizmeti alabilmesini sağlamak, yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşam süresini uzatmak olan şirketimizin Satış-Pazarlama bölümü, doktor, eczacı ve halkımızın hizmetine sunduğu ürün tanıtımlarının bilimsel temeller doğrultusunda etik bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Pazarlama faaliyetlerinde tıbbi etik ve bilimsel gerçeklikten uzaklaşmadan yaratıcı çözümlere odaklanan bölümümüz, kendisini sürekli yenilemekte ve büyümekte; bu büyümede de öz kaynaklarına önem vermektedir.

İş Geliştirme
İş Geliştirme Bölümü, Global Pharma’nın içinde yer aldığı tedavi alanlarında önder bir firma olmanın yanında yeni tedavi alanlarında öncü, yenilikçi ve en son teknoloji ile üretilen ilaçları hastalara sunmayı hedeflemektedir.
Ruhsatlandırma
Kullanıma sunulacak tüm ürünlerin bakanlık izinlerinin alınmasını takiben, fiyatlandırma süreçlerinin yönetilmesi, geri ödeme listesine dahil olacak ürünlerin başvurularının hazırlanması, bu süreçlerin yürütülmesi esnasında ruhsatlandırma ile ilgili ulusal ve uluslararası aktivitelerin takibi ruhsatlandırma bölümünün sorumluluğu altındadır.

Medikal
Ürünlerimizle ilgili her türlü tıbbi destek görevini yerine getirerek, klinik çalışmaların yönetilmesi ve koordine edilmesini sağlamak, medikal araştırmalarda bulunmak; ürünlerimizi, doktorlara ve satış ekibine en etkin şekilde aktarmak, farmakovijilans faaliyetlerini sürdürmek ve ruhsatlandırma çalışmalarına destek vermekle yükümlüdür.

Eğitim
Kurumumuz çalışanlarının işin gerektirdiği en üst düzey tıbbi ve teknik bilgiye sahip olması için sürekli bir gayret içerisinde olan eğitim bölümümüz, özellikle tıbbi satış temsilcilerimizin eğitimlerinin mevcut en iyi stadartlarda olmasını temin etmeye çalışmaktadır. Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitim programları, yıl içerisinde gerçekleştirilen performans görüşme ve değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya konmaktadır. Amacımız, çalışanların yeni gelişme ve yeniliklere uyum sağlamalarına katkıda bulunarak, ürünlerimizin en doğru, bilimsel ve etik bir şekilde tanıtılmasını sağlamaktır.
Finans
Finansal analiz, planlama ve kontrol, bütçe sistemleri ile iş stratejilerinin formülasyonu; sermaye yönetimi, muhasebe ve finansal sistemlerin geliştirilmesi; uzun ve kısa süreli kaynak kullanımı planlaması, denetimi ve etkinliğinin kontrolü gibi faaliyetlerin sürdürülmesinden sorumludur.

İnsan Kaynakları
Çalışanların kuruma bağlılıklarını sağlamak, özgüven ve sorumluluk sahibi bireyler olmaları konusunda farkındalıklarını arttırmak, organizasyonel gelişim bilinci ile insan odaklı ve sonuç odaklı çalışmalar için proje ve uygulamalar oluşturmak ve etkin geri dönüşlerin alınmasını sağlamakla yükümlüdür.