Hakkımızda

Hakkımızda


İçtenlik, saygı ve güvene dayalı, vizyon, misyon ve değerlerine bağlı ilaç sektöründe daima kalite ve güveni hedef edinen Global Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 2011 yılında yüzde yüz yerli sermaye ile İstanbul’da Sn Dr. Burcu Ataman ve Sn. Sinan Çelik tarafından kurulmuştur.

Sn Ataman ve Sn. Çelik ilaç sektöründe uzun yıllar çeşitli kademelerde üst düzey yönetici olarak görev almış, profesyonel hayattaki tecrübe ve birikimlerini, kurdukları Global Pharma’ya aktarmayı amaç edinmişlerdir. Türk İlaç Sektörü’ne hastane ürünleri ile giriş yapan Global Pharma, sahip olduğu ürünler için ülke kaynaklarını kullanarak; Türkiye’nin önde gelen üretim tesislerinden; Zentiva İlaçları,Mefar İlaçları ve Vefa İlaçlarında yerli üretim yaptırmaktadır.

Global Pharma yer aldığı tedavi alanlarında önder bir firma olmayı hedeflerken, portföyüne katacağı yeni ürünler ile ulaşılabilir ve kaliteli tedavi sunmayı amaç edinmiştir.

Sağlık sektöründe faaliyet göstermenin sorumluluk ve bilinci ile çalışma alanlarımız ve ürünlerimizle ilgili doğru, güvenilir bilgileri hizmet verdiğimiz sağlık çalışanlarına etik kurallar çerçevesinde sunmak, onların tıbbi pratikleri için güvenilir bir partner olmayı başarmak başlıca amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Hasta ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına kaliteli ürün ve hizmetlerle cevap verilmesine, hasta ve müşterilerimizle sürekli ve yeterli iletişimde bulunarak sorunların tanınmasına, çözüm yollarının gösterilmesine ve gelecek ihtiyaçlarının belirlenmesine önem veriyoruz. Hasta ve müşterilerimizin kişisel haklarına, çalışma koşullarına da saygılı davranmak bu anlayışın bir parçasıdır.

Bütün ticari faaliyetlerimizde, tıp sektörü içinde çalışma disiplinimizde var olan bütün sosyal, kültürel ve etik değerlere sahip çıkıyor, ulusal ve uluslararası bütün kurallara uygun çalışıyoruz.